Có 1 kết quả:

nǎo cù zhòng

1/1

nǎo cù zhòng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stroke
(2) cerebral hemorrhage