Có 1 kết quả:

nǎo xuè guǎn píng zhàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

blood brain barrier