Có 1 kết quả:

nǎo mén

1/1

nǎo mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

forehead