Có 1 kết quả:

nǎn zhì

1/1

nǎn zhì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

stewed brisket