Có 1 kết quả:

sāi bāng zi

1/1

sāi bāng zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

cheek