Có 1 kết quả:

yāo zi

1/1

yāo zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

kidney