Có 1 kết quả:

yāo dài

1/1

yāo dài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

belt