Có 1 kết quả:

yāo dài

1/1

yāo dài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

belt

Một số bài thơ có sử dụng