Có 1 kết quả:

yāo gǎn zi

1/1

yāo gǎn zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) waist
(2) small of the back
(3) (fig.) backing