Có 1 kết quả:

yāo guǒ

1/1

yāo guǒ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

cashew nuts