Có 1 kết quả:

yāo guǒ jī dīng ㄧㄠ ㄍㄨㄛˇ ㄐㄧ ㄉㄧㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

chicken with cashew nuts