Có 1 kết quả:

yāo zhuī

1/1

yāo zhuī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

lumbar vertebra (lower backbone)