Có 1 kết quả:

yāo zhuī jiān pán ㄧㄠ ㄓㄨㄟ ㄐㄧㄢ ㄆㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

intervertebral disk