Có 1 kết quả:

yāo wō

1/1

yāo wō

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dimples of Venus
(2) back dimples