Có 1 kết quả:

yāo ròu

1/1

yāo ròu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

loin