Có 1 kết quả:

yāo kuà

1/1

yāo kuà

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hips
(2) waist