Có 1 kết quả:

yāo jīn yī zǐ

1/1

yāo jīn yī zǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

golden seal at the waist, purple gown (idiom); in official position