Có 1 kết quả:

yāo jiān

1/1

yāo jiān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

waist