Có 1 kết quả:

yāo jiān ㄧㄠ ㄐㄧㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

waist