Có 1 kết quả:

yāo jì

1/1

yāo jì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) waist
(2) hips