Có 1 kết quả:

yāo gǔ

1/1

yāo gǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

lumbar vertebrae