Có 1 kết quả:

jiàn zi

1/1

jiàn zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sinew