Có 1 kết quả:

jiǎo qì bìng

1/1

jiǎo qì bìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

beriberi