Có 1 kết quả:

jiǎo tà bǎn

1/1

jiǎo tà bǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pedal
(2) treadle
(3) (motor scooter) floorboard