Có 1 kết quả:

jiǎo mén

1/1

jiǎo mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 角門|角门[jiao3 men2]