Có 1 kết quả:

cháng zi

1/1

cháng zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

intestines