Có 1 kết quả:

cháng zhī

1/1

cháng zhī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

cecum