Có 1 kết quả:

cháng yì jī zōng hé zhēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

irritable bowel syndrome (IBS)