Có 1 kết quả:

fù xī pán

1/1

fù xī pán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

acetabulum (part of the pelvis bone)