Có 1 kết quả:

xiàn chuí tǐ ㄒㄧㄢˋ ㄔㄨㄟˊ ㄊㄧˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

pituitary gland