Có 1 kết quả:

nì yǒu

1/1

nì yǒu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

intimate friend