Có 1 kết quả:

Téng chōng xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Tengchong county in Baoshan 保山[Bao3 shan1], Yunnan