Có 1 kết quả:

téng chū shǒu

1/1

Từ điển Trung-Anh

to get one's hands free (to do sth else)