Có 1 kết quả:

téng kōng

1/1

téng kōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to soar
(2) to rise high into the air