Có 1 kết quả:

téng kōng ㄊㄥˊ ㄎㄨㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to soar
(2) to rise high into the air