Có 1 kết quả:

téng téng

1/1

téng téng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) steaming
(2) scathing