Có 1 kết quả:

téng téng ㄊㄥˊ ㄊㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) steaming
(2) scathing