Có 1 kết quả:

téng xiāng

1/1

téng xiāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (literary) to gallop
(2) to charge forward