Có 1 kết quả:

téng xiāng ㄊㄥˊ ㄒㄧㄤ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) (literary) to gallop
(2) to charge forward