Có 1 kết quả:

tuǐ wàn

1/1

tuǐ wàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

ankle