Có 1 kết quả:

tuǐ hào

1/1

tuǐ hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

legband (on a bird)