Có 1 kết quả:

tuǐ hào gū

1/1

tuǐ hào gū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

see 腿號|腿号[tui3 hao4]