Có 1 kết quả:

guó shéng jī

1/1

guó shéng jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

hamstring (anatomy)