Có 1 kết quả:

jiāo hé bǎn

1/1

jiāo hé bǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

plywood