Có 1 kết quả:

yīng xuǎn ㄧㄥ ㄒㄩㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be elected