Có 1 kết quả:

yīng xuǎn

1/1

yīng xuǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be elected