Có 1 kết quả:

dǎn lì ㄉㄢˇ ㄌㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) courage
(2) bravery

Một số bài thơ có sử dụng