Có 1 kết quả:

dǎn shí

1/1

dǎn shí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

courage and insight