Có 1 kết quả:

dǎn jiǎn

1/1

dǎn jiǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

choline (amine related to vitamin B complex)