Có 1 kết quả:

tún chǎn shì fēn miǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

breech delivery (medicine)