Có 1 kết quả:

tún bàn

1/1

tún bàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

anal lobe