Có 1 kết quả:

tún qí

1/1

tún qí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

anal fin