Có 1 kết quả:

liǎn bā zi

1/1

liǎn bā zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

cheek