Có 1 kết quả:

liǎn xíng

1/1

liǎn xíng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) variant of 臉型|脸型, shape of face
(2) physiognomy