Có 1 kết quả:

liǎn pí

1/1

liǎn pí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) face
(2) cheek